ModaMust have

(BRA)MISECZKA POD LUPĄ

 Wybie­rasz się na zaku­py po wygod­ny biu­sto­nosz dzien­ny i kostium kąpie­lo­wy? Weź pod lupę misecz­kę! Cza­sy kie­dy to biu­sto­no­sze kupo­wa­ło się na oko „prze­mi­nę­ły z wia­trem”. Współ­cze­sne kobie­ty są nie­mal­że roz­piesz­cza­ne pod wzglę­dem moż­li­wo­ści wyboru…

Więcej