Moda

Balenciaga - o fenomenie najbardziej pożądanej marki na świecie

Jesz­cze do nie­daw­na, według ran­kin­gu Inter­brand, wśród naj­lep­szych marek modo­wych na świe­cie w czo­łów­ce znaj­do­wa­ły się Guc­ci, Louis Vuit­ton czy Her­mes. Do cza­su, bo wła­śnie jak dono­si indeks Lyst, któ­ry pla­su­je naj­go­ręt­sze na świe­cie marki…

Więcej