ModaZOOM ON

ZOOM ON: A.P.C. Atelier

Gdy dom mody A.P.C. Ate­lier de Pro­duc­tion et de Créa­tion powsta­wał w 1986 roku w Pary­żu, wzbu­dzał ogrom­ne emo­cje. Jej twór­ca, Tune­zyj­czyk żydow­skie­go pocho­dze­nia, pro­jek­tant Jean Touitou marzył by odejść od podą­ża­ją­cej za ówcze­sny­mi tren­da­mi…

Więcej