ModaZOOM ON

10 faktów o … ALEXANDER WANG

Miał zale­d­wie 19 lat, kie­dy zawo­jo­wał świat mody. Dziś Wang jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych i pożą­da­nych pro­jek­tan­tów. Fashio­nist­ki od Nowe­go Jor­ku po Szan­ghaj chcą nosić jego ubra­nia, a on wie, co robić, by pozostały…

Więcej