ModaNewsroom

OD KREMOWYCH MULI PO BOTKI Z SIATKI – NAJMODNIEJSZE BUTY NA WIOSNĘ 2019

Wiosna 2019 zwiastuje różnorodność w temacie butów. Modne są modele bazujące na klasyce, bo czarne i na obcasie, ale urozmaicone o innowacyjną siatkę czy wykończenie typu łezka. Najgorętsza propozycja sezonu to także pastelowe mule na klocku w odcieniu jogurtowej żółci, które dodadzą stylizacji subtelności. Przedłużenie trendu 2018 stanowią białe botki na szpilce oraz piaskowe pantofle na przezroczystym, geometrycznym słupku. 

BUTY – PRZEGLĄD FASONÓW NA WIOSNĘ 2019  

Zmy­sło­wym warian­tem butów są bot­ki z siat­ki na szpil­ce, któ­re eks­po­nu­ją pal­ce. Możesz je zesta­wiać z czar­ną sukien­ką na hal­ce, deko­ro­wa­ną koron­ką czy haftem i wykoń­czo­ną trans­pa­rent­ny­mi ręka­wa­mi oraz dołem. Takie buty sym­bo­li­zu­ją nowo­cze­sność oraz ultra kobie­cość, ale rów­nież odwa­gę. Na liście naj­mod­niej­szych faso­nów znaj­du­ją się tak­że bia­łe bot­ki na szpil­ce, przy­stro­jo­ne zło­ty­mi guzi­ka­mi w sty­lu napo­le­oń­skim oraz kre­mo­we mule w kształ­cie łód­ki. Wspo­mnia­ne buty noś z dżin­sa­mi oraz zwiew­ny­mi sukienkami.

Buty na wiosnę 2019: 1. Z kokardą, Christian Louboutin, 745 eur 2. Plecione, Zara, 119 pln 3. Żółte, Gucci/Net-a-Porter, 690 eur 4. Kremowe mule, Zara, 239 pln  5. W kształcie łódki, Gabriela Hearst/Net-a-Porter, 490 eur

Buty na wio­snę 2019: 1. Z kokar­dą, Chri­stian Loubo­utin, 745 eur 2. Ple­cio­ne, Zara, 119 pln 3. Żół­te, Guc­ci­/Net-a-Por­ter, 690 eur 4. Kre­mo­we mule, Zara, 239 pln 5. W kształ­cie łód­ki, Gabrie­la Hear­st/Net-a-Por­ter, 490 eur

Jeśli w Two­jej sza­fie bra­ku­je bajecz­nych mode­li, postaw na san­da­ły z wią­za­niem wokół kost­kikokar­da pokry­ta kra­tą vichy, przy­po­mi­na­ją­cą ser­we­tę, nawią­że do mody lat 50. W kli­ma­cie it girls są paste­lo­we mule z klam­rą w odcie­niu baby blue, jogur­to­wej żół­ci czy mali­ny. Kobie­tom uda­ją­cym się na rand­kę pole­cam zamszo­we san­da­ły na obca­sie z wykoń­cze­niem typu łez­ka. Ten deli­kat­ny detal zwró­ci uwa­gę, pomi­mo dosyć kla­sycz­ne­go faso­nu, a same buty uzu­peł­nią out­fit na bazie małej czar­nej sukien­ki czy dopa­so­wa­nych dżin­sów. 

Buty na wiosnę 2019: 1. Białe buty z odkrytą piętą, Zara, 119 pln 2. Botki w stylu napoleońskim, Christian Louboutin/Net-a-Porter 895 eur 3. Botki z siatki, Gianvito Rossi/Net-a-Porter, 750 eur  4. Szpilki, Aquazurra/Net-a-Porter, 550 eur 5. Piaskowe pantofle, Zara, 99 pln

Buty na wio­snę 2019: 1. Bia­łe buty z odkry­tą pię­tą, Zara, 119 pln 2. Bot­ki w sty­lu napo­le­oń­skim, Chri­stian Loubo­uti­n/Net-a-Por­ter 895 eur 3. Bot­ki z siat­ki, Gia­nvi­to Ros­si­/Net-a-Por­ter, 750 eur 4. Szpil­ki, Aqu­azur­ra­/Net-a-Por­ter, 550 eur 5. Pia­sko­we pan­to­fle, Zara, 99 pln

 

Tekst/wybór: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy