MakijażUroda

Limitowana kolekcja Bobbi Brown na lato 2019 – Beach metals

Tegoroczne lato zapowiada się naprawdę gorąco, a jeśli lato, to czas na błysk i podkreślenie opalenizny. Zdrowa cera  jest piękna i rozświetlona, o czym doskonale wie Bobbi Brown. To dlatego w tegorocznym sezonie powstała nowa, limitowana edycja kosmetyków Beach metals, idealnych nie tylko na plażę. 

Bobbi Brown beach metal

Cie­płe odcie­nie brą­zu i cie­ni do powiek natych­miast przy­wo­łu­ją na myśl dłu­gie, let­nie noce, cho­ciaż świet­nie spraw­dzą się nie tyl­ko na pla­żę, ale przede wszyst­kim tak­że w mie­ście. Naj­now­sza kolek­cja to best­sel­le­ry, któ­re wszyst­kie kocha­my w nowych odsło­nach i efek­tow­nych opa­ko­wa­niach. Nie mogło zabrak­nąć więc roz­świe­tla­ją­ce­go i podwój­ne­go brą­zu­ją­ce­go pudru, któ­re nada­dzą cerze zdro­wy blask. Na wie­czor­ne wyj­ścia (i nie tyl­ko)  ide­al­nie spraw­dzą się zaś inten­syw­ne cie­nie w pły­nie High Shi­ne Liqu­id Metal.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy