ModaNewsroom

Kolekcja Vans x Harry Potter

W tym sezonie Vans podejmuje współpracę z Warner Bros.Consumer Products, aby wspólnie stworzyć wyjątkową kolekcję butów inspirowaną Harrym Potterem. Marka Vans przedstawia cztery modele stylizowane i nazwane na cześć każdego z Domów Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, w czterech ekskluzywnych barwach: Sk8-Hi dla Gryffindoru, Era dla Slytherinu, Authentic dla Ravenclaw i Classic Slip ‑On dla Hufflepuff.

Kolekcja Vans x Harry Potter

Kolek­cja Vans x Har­ry Potter

Kolek­cja Vans x Har­ry Pot­ter będzie skła­dać się rów­nież z kil­ku dodat­ko­wych mode­li butów, wraz z pasu­ją­cy­mi do nich ubra­nia­mi dla kobiet i męż­czyzn oraz akce­so­riów. Nie­za­leż­nie od tego czy ktoś jest fanem domu Gryf­fin­dor, czy Sly­the­rin, kolek­cja Vans x Har­ry Pot­ter spodo­ba się wszyst­kim entu­zja­stom mar­ki Vans i Cza­ro­dziej­skie­go Świata.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje już wkrót­ce. Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej odwiedź naszą stro­nę vans.eu.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy