Jedzenie

Jesienny paj

Tekst: Nata­lia Nowak-Bra­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

paj21

Skład­ni­ki:

 • 500 g chu­dej woło­wi­ny
 • 4 cebu­le
 • 2 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosn­ku
 • 2 mar­chew­ki
 • 6 ziem­nia­ków
 • jaj­ko
 • 2 łyż­ki masła
 • 1 łyż­ka mąki pszen­nej
 • odro­bi­na ole­ju rze­pa­ko­we­go
 • 100 ml czer­wo­ne­go wytraw­ne­go wina
 • 1 łyż­ka buł­ki tar­tej
 • sól & pieprz, papry­ka, liść lau­ro­wy, zie­le angiel­skie

Pora­dy:

Obra­ne ziem­nia­ki ugo­to­wa­łam, prze­ci­snę­łam przez pra­sę, doda­łam łyż­kę masła, jaj­ko, dopra­wi­łam i wymie­sza­łam na gład­ką masę.

Mię­so i mar­chew pokro­iłam w kost­kę, cebu­lę w piór­ka, czo­snek posie­ka­łam. Wszyst­ko wrzu­ci­łam na patel­nię z nie­wiel­ką ilo­ścią roz­grza­ne­go ole­ju rze­pa­ko­we­go. Dopra­wi­łam. Dola­łam wino i dusi­łam, aż cebu­la zaczę­ła się roz­pa­dać, a wino się zre­du­ko­wa­ło. Z mąki, łyż­ki masła i nie­wiel­kiej ilo­ści pły­nu z duszą­ce­go się mię­sa zro­bi­łam zasmaż­kę i wrzu­ci­łam ją na patel­nię, by zagę­ścić sos. Goto­wa­łam aż sma­ki się połą­czy­ły, a mąka stra­ci­ła suro­wy posmak.

Gulasz’ prze­ło­ży­łam do żaro­od­por­ne­go naczy­nia, przy­kry­łam war­stwą masy ziem­nia­cza­nej, posy­pa­łam buł­ką tar­tą.

Pie­kłam w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 200°C pod grzał­ką, do momen­tu, aż ziem­nia­cza­na masą się zaru­mie­ni­ła.

paj4

SMACZNEGO!

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *