Jedzenie

Ciasteczka z kaszy jaglanej

Świąteczno – zimowa aura sprzyja domowym wypiekom. Poniżej znajdziecie przepis na pyszne i przede wszystkim szybkie ciasteczka. Oryginalne w smaku, nie zbyt słodkie, idealne jako przekąska.

Ciasteczka z kaszy jaglanej

Cia­stecz­ka z kaszy jagla­nej

Sklad­ni­ki:

 • 2 szklan­ki ugo­to­wa­nej kaszy jagla­nej
 • 1 banan
 • 50 ml mle­ka roślin­ne­go
 • 4 łyż­ki mio­du
 • 0,5 szklan­ki rodzy­nek
 • 1/4 szklan­ki sło­necz­ni­ka
 • 0,5 łyżecz­ki cur­ry
 • 0,5 łyżecz­ki kur­ku­my
 • 0.5 łyżecz­ki imbi­ru
 • 2 lyz­ki lnu mie­lo­ne­go
 • 0,5 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia (bez­glu­te­no­we­go)
 • szczyp­ta soli

Kaszę gotu­je­my i pozo­sta­wia­my do wysty­gnię­cia. Do wystu­dzo­nej kaszy doda­je­my mle­ko, miód i bana­na.  Blen­du­je­my na gład­ką masę. Po kolei doda­je­my resz­tę skład­ni­ków. Opcjo­nal­nie rodzyn­ki może­my zalać wodą na godzi­nę przed przy­go­to­wy­wa­niem by zmię­kły. Wykła­da­my na papier do pie­cze­nia, zacho­wu­jąc więk­sze odstę­py ponie­waż cia­stecz­ka tro­chę uro­sną. Pie­cze­my w 180 stop­niach przez 25 minut.

Smacz­ne­go!

Ciasteczka z kaszy jaglanej

Cia­stecz­ka z kaszy jagla­nej

Ciasteczka z kaszy jaglanej

Cia­stecz­ka z kaszy jagla­nej

Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy