ModaNewsroom

Carnivale di Venezia – niezwykła barokowa kampania NUDYESS

Barokowa Wenecja, przepych, karnawał, a pośród ich nich One – założycielki NUDYESS, Sandra Do Manh i Agnieszka Sołoń, które już po raz kolejny wystąpiły w kampanii własnej kolekcji po to, aby pokazać, że ich projekty stworzony e są dla prawdziwych kobiet. Tak powstała najnowsza  kampania marki prezentująca minimalistyczne sukienki, topy i spódnice, które można nosić nie tylko na co dzień, ale i podczas wielkich imprez, świąt czy karnawału – bez grama makijażu i stylizacji, ze sphagetti o wschodzie słońca.

 

NUDYESS to przede wszyst­kim kla­sycz­ne kro­je, natu­ral­ne tka­ni­ny – to zde­cy­do­wa­nie wię­cej, niż jed­no­se­zo­no­we trendy.

Nowa kolek­cja to bor­do­we i krwi­sto czer­wo­ne sukien­ki z gład­kiej, welu­ro­wej tka­ni­ny, ide­al­nie pod­kre­śla­ją­ce syl­wet­kę, eks­po­nu­jąc biust i bio­dra. Nie zabra­kło tak­że topów z odkry­ty­mi ple­ca­mi wyko­na­ny­mi z prąż­ko­wa­nej, roz­cią­gli­wej dzia­ni­ny, któ­ra ide­al­nie dopa­so­wu­je się do cia­ła, body zapi­na­ne na zatrza­ski oraz kla­sycz­nych, dopa­so­wa­nych  leg­gin­sów mode­lu­ją­cych nogi. 

czerwona sukienka Nudyess

czarne body Nudyess czerwona sukienka Nudyess Nudyess nowa kolekcja Nudyess nowa kolekcja Nudyess nowa kolekcja Nudyess nowa kolekcja

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy