KOLEKCJA LUCKY COIN – TALIZMAN SZCZĘŚCIA OD YES

Wie­rząc w magicz­ną moc zaklę­tą w kamie­niach, YES stwo­rzył wyjąt­ko­wą kolek­cję deli­kat­nej i pro­stej biżu­te­rii o nazwie Luc­ky Coin. Naszyj­ni­ki i bran­so­let­ki z gra­we­rem to…