MakijażUroda

M.A.C Cosmetics nowa kolekcja #MACBoomBoomBloom

Tej wio­sny daj się ponieść kwia­to­wej, limi­to­wa­nej kolek­cji inspi­ro­wa­nej płat­ka­mi Kwit­ną­cych Wiśni. Świe­że odcie­nie, Prep+Prime Fix+ pach­ną­cy kwia­ta­mi wiśni, pale­ta cie­ni do powiek rodem z Azji oraz soczy­ste pomad­ki i błysz­czy­ki wpro­wa­dzą powiew wio­sen­nej rado­ści do…

Więcej