Styl życia

Filmy na jesienną chandrę

Przy­szła jesień i jedy­ne na co mamy ocho­tę to zako­pać się pod koł­drą i nie ruszać się spod niej, aż do pierw­szych dni wio­sny. Wresz­cie mamy (i to bar­dzo dobrą!) wymów­kę do nie­wy­cho­dze­nia z domu.…

Więcej