Zara Home prezentuje kolekcję Loungewear z Amandą Wellsh w roli głównej

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

MR0971ET_S05_086_V2-copy

Zimo­wy wie­czór we fran­cu­skim apar­ta­men­cie i Aman­da. Foto­graf Emma Tem­pest dosko­na­le wie, jak uchwy­cić magię tej sce­no­gra­fii w look­bo­oku, któ­ry ide­al­nie pre­zen­tu­je styl nowej kolek­cji loun­ge­we­ar Zara Home na sezon jesień-zima 2015.

Kasz­mi­ro­we swe­try, baweł­nia­ne piża­my, koszul­ki z koron­ko­wym zdo­bie­niem i jedwab­ne koszu­le noc­ne. Wygo­dę uzu­peł­nia wyso­ka jakość tka­nin oraz prze­pięk­ne faso­ny, zapro­jek­to­wa­ne spe­cjal­nie po to, aby cie­szyć się spo­koj­ny­mi chwi­la­mi w domu.

MR0971ET_S12_008_V2-copy

MR0971ET_S10_128-1_V2-copy

MR0971ET_S08_114_V2-copy

MR0971ET_S07_072_V2-copy

MR0971ET_S04_022_V4

MR0971ET_S02_081_V2-copy

MR0971ET_S11_118_V2-copy

MR0971ET_S09_070_V2-copy

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
CZAS NA BUTY… Z POMPONEM
STYLIZACJA PAZNOKCI NADCHODZI REWOLUCJA!
MUST HAVE NA JESIEŃ 2015: KAPELUSZ
7 PRZYDATNYCH FUNKCJI INSTAGRAMA
Komentarze

komen­ta­rzy