Z otwartymi ramionami

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: polyvore.com, net-a-porter.com, matchesfashion.com, zara.com

OffShoulderTrend

Z nie­cier­pli­wo­ścią wypa­tru­je­my cie­plej­szych dni, któ­re są cią­gle przed nami. To ide­al­ny moment, żeby odświe­żyć swo­ją gar­de­ro­bę i zain­we­sto­wać w jeden z nie­za­stą­pio­nych ele­men­tów nowe­go sezo­nu – top z otwar­ty­mi ramio­na­mi.

Z pew­no­ścią moż­na powie­dzieć, że ten ele­ment gar­de­ro­by będzie hitem tego lata, możesz zało­żyć go w dzień, ale też na wie­czór, ide­al­nie pasu­je do pla­żo­wych sty­li­za­cji. Załóż top do wyma­rzo­ne­go stro­ju kąpie­lo­we­go- na pla­że, do jean­sów, kie­dy idziesz do pra­cy, a na wie­czór zmień spodnie na roman­tycz­ną spód­ni­cę. Ilość sty­li­za­cji, któ­re moż­na stwo­rzyć za pomo­cą takiej bluz­ki jest nie­ogra­ni­czo­na. W skle­pach znaj­dziesz topy w wie­lu kolo­rach, mate­ria­łach i wzo­rach.

Wybraliśmy dla Ciebie 10 propozycji idealnych topów z otwartymi ramionami, sprawdź który będzie Twoim faworytem!

hmprod

H&139.90 PLN

570657_in_xl

Tibi 435 EUROffShoulderTrend-2

Zara 79.90 PLN

62G09HCRM_large

Top­shop 32 EUR

Maje_E15LIO-0071_H_P

MAJE 209 EUROffShoulderTrend-3

Top­shop 22 EUR

11022185_4938641_1000Yves Saint Lau­ren Vin­ta­ge 467 USD

1430207444468259999

She­in­si­de 12 USD

512680_in_xl

Bal­ma­in 2. 575 EUR

OffShoulderTrend-11

Salo­ni 288 EUR

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA WIOSNĘ
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
BIAŁA KORONKA, CZYLI MUST-HAVE NADCHODZĄCEGO LATA!
JAK NOSIĆ DZWONY?
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKAKomentarze

komen­ta­rzy