VICTORIA’S SECRET opening in Poland

Aniołki Victoria’s Secret zapraszają na otwarcie pierwszego sklepu VS z pełnym asortymentem, które odbędzie się 30 Sierpnia b.r. w CH Arkadia w Warszawie.

 

Zachę­ca­my do obej­rze­nia fil­mi­ku z udzia­łem Elsy Hosk, Ales­san­dry Ambro­sio oraz Jose­phi­ne Skri­ver:

https://www.youtube.com/embed/g4E6I6nia3M

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy