TREND SS17: BODY

Moda zmienia się z sezonu na sezon, a on wciąż utrzymuje się na topie: zdrowy tryb życia. Wszyscy chcemy być fit, a z takiego trendu pozostaje nam tylko się cieszyć! Nie dziwi nas dlatego spektakularny sukces  marek sportowych, takich jak Nike czy Adidas, współpracujące z projektantami (Ricardo Tisci, Stella McCartney, Kanye West),  które z roku na rok odnotowują coraz większe zyski. Projektanci pozazdrościli im notowań, dlatego nie zamierzają zostawać w tyle! Włoski dom mody Versace kolekcją Ready-to-wear na sezon 2017 udowadnia, że high fashion nadal jest w formie. Furorę zrobiły ortalionowe okrycia wierzchnie, dopasowane, połyskujące legginsy, ale przede wszystkim… body. Na nowo rozsławiła je Kim Kardashian i Monica Rose. Zdążyły je już pokochać modelki i siostry Hadid, które uwielbiają kobiecy, trochę sexy look, Kendall Jenner, Rosie Huntington-Whiteley czy it-girls: Hailey Baildwin i Emily Ratajkowski.

Do nie­daw­na atry­but boba­sów, spor­tow­ców, tan­ce­rzy i balet­nic, a tak­że abso­lut­ny must-have sza­lo­nych lat 80 i 90.(koniecznie sprawdź­cie tele­dysk Madon­ny Hung up) , teraz za spra­wą pro­jek­tan­tów i sie­ció­wek (m.in. Oysho, Zara) na nowo wra­ca­ją do łask- pro­sto z naszych sypial­ni na uli­ce. Body wyglą­da dość pro­sto, nie­po­zor­nie i kla­sycz­nie, niczym zwy­kły, dopa­so­wa­ny top, któ­ry pozo­sta­je jed­nak uwo­dzi­ciel­ski. Jed­nak za tym wszyst­kim kry­je się ogrom­ne poświę­ce­nie- kto choć raz miał za sobą pró­bę wytrwa­nia w body cały dzień, począw­szy od trud­ne­go zakła­da­nia (te guzi­ki!), ten wie o czym mowa. To nie tyl­ko świet­ny, mod­ny wygląd, ale praw­dzi­wy test wytrwa­ło­ści i cier­pli­wo­ści! Obec­nie tru­dy zwią­za­ne z poświę­ce­niem w nosze­niu, wszyst­kim, któ­rzy kocha­ją body, wyna­gra­dza wybór: są mini­ma­li­stycz­ne, kolo­ro­we, koron­ko­we, w paski i z frędz­la­mi.   

Naj­lep­szy spo­sób na wyeks­po­no­wa­nie body, to nisko opa­da­ją­ce spodnie dre­so­we, jak­byś wła­śnie wycho­dzi­ła pro­sto z siłow­ni, bądź spor­to­we spodnie z lam­pa­sa­mi, mniej dopa­so­wa­ne i z sze­ro­ką nogaw­ką. Pasu­ją też do spód­nic midi, kulo­tów i szor­tów. To dys­kret­ny i ide­al­ny spo­sób, by wyeks­po­no­wać i pochwa­lić się swo­ją talią!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy