Żywieniowy poradnik biegacza: przygotuj swój organizm na lato

Zbli­ża się okres let­ni, pierw­sze sło­necz­ne dni zachę­ca­ją do aktyw­no­ści fizycz­nej na świe­żym powie­trzu. Co za tym idzie, jest to czas, w któ­rym wybu­dza­jąc się…