Życzenia na Dzień Matki od Redakcji VERS-24

Tekst: VERS-24 Kolaż: Rena­ta Cięż­kow­ska Z oka­zji dzi­siej­sze­go świę­ta skła­da­my wszyst­kim Mamom naj­ser­decz­niej­sze życzenia- kocha­my Was i dzię­ku­je­my za wszyst­ko, bo cięż­ko wyli­czyć tu Wasze zasłu­gi!  <3 Mamom…