x2 M: rozmowa ze zwyciężczyniami 6. edycji FDA

Mar­ty­na i Mar­ta, tego­rocz­ny zwy­cię­ski­du­et 6. edy­cji Fashion Desi­gner Awards, opo­wia­da­ją o życiu, inspi­ra­cjach, pra­cy, suk­ce­sach, pla­nach i marze­niach.