Berlin pod samym niebem

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: klunkerkranich.de Gdy­bym mia­ła wybrać tyl­ko jed­no miej­sce, do któ­re­go bez chwi­li waha­nia wró­cę pod­czas kolej­nej wizy­ty w Ber­li­nie, była­by to klu­bo­ka­wiar­nia Klun­ker­kra­nich…