Gorące trendy na wiosnę i lato 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: vogue.com W tym roku zima jest wyjąt­ko­wo łagod­na, czas cho­wać pucho­we kurt­ki i kom­ple­to­wać wio­sen­ną gar­de­ro­bę. Wie­my co będzie mod­ne w…

Szafa skąpana w słońcu

Tekst: Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Jak wyglą­da Two­ja gar­de­ro­ba latem? Pro­po­nu­je­my Ci, abyś w naj­cie­plej­szym sezo­nie roku wybra­ła nie­ogra­ni­czo­ną ilość ubrań i dodat­ków w kolo­rze pro­mien­ne­go,…