Precious Gold: ponadczasowy szyk w nowej odsłonie

Lubisz bły­skot­ki? W tym sezo­nie postaw na zło­to! Roz­mia­ry XXL wciąż na topie, ale w sub­tel­niej­szej, nie­ko­niecz­nie „cięż­kiej” odsło­nie. W tym arty­ku­le zapre­zen­tu­je­my kil­ka nowo­ści – zarów­no z sie­ció­wek, jak i od świa­to­wej sła­wy pro­jek­tan­tów – a tak­że, powie­my Ci, jak dobie­rać biżu­te­rię, by wyglą­dać olśnie­wa­ją­co!