Jak przetrwać zimowe wieczory

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: Rena­ta Cięż­kow­ska Zim­ne poran­ki, mniej ener­gii, nie­chęć i apa­tia. Bar­dzo czę­sto cięż­ko pora­dzić sobie ze zmia­na­mi jakie  dopa­da­ją nas zimą i nie…