Pastelowe włosy. Trend, który nie znika!

Zdję­cia: PINTEREST Kola­że: Vers-24 Paste­le na wło­sach poja­wi­ły się już w ubie­głym roku! Jed­nak 2015 to praw­dzi­wa eks­plo­zja tego tren­du. Naj­mod­niej­sze kolo­ry to pla­ty­no­wy blond,…