Specjalizacja: geometria, nowy trend a może wciąż powracający akcent?

Tekst: Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Lata 60. były, i są nadal, nie­wy­czer­pa­nym źró­dłem inspi­ra­cji dla kre­ato­rów mody bez wzglę­du na obo­wia­zu­ja­ce w danym cza­sie…