Home Wear: wybór redakcji VERS-24

Tekst: Sonia Kru­pin­ska Zdję­cia: polyvore.com, pinterest.com Dom to miej­sce w któ­rym po dniu cięż­kiej pra­cy możesz zdjąć z sie­bie sztyw­ne, ele­ganc­kie ubra­nie, zjeść lek­ko­straw­ną kola­cję, włą­czyć…