ModaNewsroom

Zegarki Versus Versace - jesień/zima 2019

Zegar­ki Ver­sus Ver­sa­ce to gwa­ran­cja mod­ne­go, nowo­cze­sne­go sty­lu w dobrej cenie pro­sto od jed­nej z naj­bar­dziej zna­nych, wło­skich domów mody na świe­cie.  Wywo­dzą­ca się z domu mody Ver­sa­ce, młod­sza linia Ver­sus pręż­nie roz­wi­ja się już…

Więcej