Surrounded Islands

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: christojeanneclaude.net 7 maja 1983 roku w Zato­ce Biscay­ne pro­jekt Sur­ro­un­ded Islands został ofi­cjal­nie ukoń­czo­ny. 11 wysp zosta­ło oto­czo­nych przez różo­we tka­ny poli­pro­py­le­no­wy mate­riał,…