Zara wiosna-lato 2016

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Mamy już zdję­cia z naj­now­szej kam­pa­nii rekla­mo­wej mar­ki ZARA na wio­snę-lato 2016 autor­stwa Mario Sor­ren­ti. Zapra­sza­my do oglą­da­nia! For Vers-24, War­saw _____ PRZECZYTAJ…