Orzeźwiające nowości w Mon Credo

Jakie per­fu­my spra­wią, że poczu­je­my się rześ­ko i kom­for­to­wo? Odpo­wie­dzią jest Bleu Para­dis i Fru­it Defen­du od Ter­ry de Gun­zburg.