Zamsz – jak nosić trend z wybiegów

Tekst: Gosia Bere­za Kola­że: Ivan Tor­chi­lov Trend bez­po­śred­nio zwią­za­ny z lata­mi 70. wró­cił do łask i zawład­nął wybie­ga­mi.  Dziś Vers-24 robi zoom na zamsz, któ­ry domi­nu­je…

Gorące trendy na wiosnę i lato 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: vogue.com W tym roku zima jest wyjąt­ko­wo łagod­na, czas cho­wać pucho­we kurt­ki i kom­ple­to­wać wio­sen­ną gar­de­ro­bę. Wie­my co będzie mod­ne w…