Tajemnica Twierdzy Książ

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: walbrzych.fotopolska.eu, panoramio.com, wikipedia.org, whitebike.pl Wjeż­dża­jąc na teren Ksią­ża odnio­słam wra­że­nie, że znaj­du­ję się w nie­zna­nej i odse­pa­ro­wa­nej od pobli­skich miast osa­dzie. Daw­niej była to samo­dziel­na…