Jak opakowanie stało się sztuką?

Ele­ganc­kie pudeł­ko i nie­mniej szy­kow­na papie­ro­wa toreb­ka, w któ­rą wła­śnie eks­pe­dient­ka zapa­ko­wa­ła Twój naj­śwież­szy zakup w eks­klu­zyw­nym buti­ku. Pozor­nie to tyl­ko kawa­łek papier­ka czy folii,…