Chanel Haute Couture – zaczarowany ogród Lagerfelda

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: vogue.com Nie­za­leż­nie od tego, co w kolej­nym sezo­nie poja­wi się w gło­wie Kar­la Lager­fel­da, jego wizja na pew­no Cię zasko­czy i zachwy­ci wido­wi­sko,…