10 najlepszych stylizacji MFW A/W 2015

Fashion Week w Medio­la­nie już za nami, a wraz z nim dzie­siąt­ki kolo­ro­wych sty­li­za­cji, któ­re tra­dy­cyj­nie poja­wi­ły się na uli­cach wło­skiej sto­li­cy mody.