Alexa Chung przedstawia świat mody od podszewki

Już od 15 wrze­śnia, każ­dy, bez wzglę­du na to jak dobrze zna świat mody, będzie miał oka­zje poznać go od pod­szew­ki.