Paulo Sebastian „The Secret Garden”

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: ripitup.com.au Czas przed­sta­wić Wam jed­ne­go z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych pro­jek­tan­tów mło­de­go poko­le­nia! Paul Vasi­leff to austra­lij­ski arty­sta, któ­ry zade­biu­to­wał w 2007 roku, mając zale­d­wie…