Duet muzyczny Mirandy Kerr i Bobby’ go Foxa

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: War­ner Music Austra­lia Nowa moda wśród top mode­lek? Po Mil­li Jovo­vich, Carze Dele­vin­gne, Naomi Camp­bell, a ostat­nio tak­że Gise­le Bund­chen, nad­szedł czas,…