Szafa skąpana w słońcu

Tekst: Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Jak wyglą­da Two­ja gar­de­ro­ba latem? Pro­po­nu­je­my Ci, abyś w naj­cie­plej­szym sezo­nie roku wybra­ła nie­ogra­ni­czo­ną ilość ubrań i dodat­ków w kolo­rze pro­mien­ne­go,…