Bar-restauracja BISTROT na Bali

Bar – restau­ra­cja na cze­le z bel­gij­skim kucha­rzem Yehu­di Meke­ren Wang Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: bistrot-bali.com, yatzer.com Bistrot urzą­dzo­ny jest w typo­wym fran­cu­skim sty­lu, wyglą­da bar­dzo kolo­ro­wo …