Yayoi Kusama: My Eternal Soul, Victoria Miro Mayfair, Londyn

I am always hap­piest when I am making my art. Yay­oi Kusa­ma Kusa­ma to japoń­ska ary­tyst­ka i pisar­ka, któ­ra two­rzy obra­zy, kola­że, rzeź­by, sztu­kę per­for­man­ce,…