Peter Farago i Ingela Klementz Farago. Women in Chanel.

Po ogrom­nym suk­ce­sie “Nor­thern Women in Cha­nel” arty­ści Peter Fara­go i Inge­la Kle­mentz Fara­go pre­zen­tu­ją pro­jekt “Women in Cha­nel” w Muzeum Rzeź­by w Kró­li­kar­ni. W…