Wystawa HERMÈS w SAATCHI GALLERY

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: style.com 9 kwiet­nia w lon­dyń­skiej Saat­chi Gal­le­ry otwo­rzy­ła się wysta­wa Her­mès Wan­der­land, któ­ra będzie dzia­łać do 2 maja. Her­mès Wan­der­land – to…