Codzienny look – granatowy płaszcz

Tekst: Alek­san­dra Jawor­ska Gra­fi­ka: Rena­ta Cięż­kow­ska Jeśli Two­je pierw­sze sko­ja­rze­nie ze sło­wem płaszcz to kolor camel, naj­wyż­sza pora zmie­nić swo­je myśle­nie. W tym sezo­nie kla­sycz­ne kroje…