Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2014. Wspomnienia

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia i fil­my: Vers-24 Dzi­siaj rusza kolej­na edy­cja Mer­ce­­des-Benz Fashion Week Rus­sia. Z tej oka­zji chcie­li­by­śmy podzie­lić się z Wami archi­wal­nym mate­ria­łem…