KENZO x H&M – poznajcie szczegóły współpracy

Szwedz­ki gigant ogło­sił wła­śnie, że kolej­nym pro­jek­tan­tem, z któ­rym będzie współ­pra­co­wać jest KENZO. Limi­to­wa­na kolek­cja pary­skie­go domu mody dla H&M w sprze­da­ży poja­wi się już tej jesie­ni.