Wspinaczka we własnym domu

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: hammacher.com, pinterest.com Moda na aktyw­ność fizycz­ną trwa w naj­lep­sze, a mło­dzi sza­le­ją na punk­cie spor­tów eks­tre­mal­nych. Nie­któ­rzy wolą wyle­wać poty na siłow­ni,…