Oscary 2015

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: dube­at.com, filmweb.pl Osiem­dzie­sią­ta siód­ma cere­mo­nia wrę­cze­nia Osca­rów coraz bli­żej. Lau­re­atów naj­waż­niej­szych nagród fil­mo­wych pozna­my w nocy z nie­dzie­li na ponie­dzia­łek (cza­su…