10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA

Naj­śwież­sze wia­do­mo­ści ze świa­ta mody i show­biz­ne­su czer­pie­my z Insta­gra­mu, por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go, któ­ry nigdy nie śpi. Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: instagram.com Witaj­cie w nie­dzie­le. Wczo­raj…